kontroluj cukrzycę z nami
A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
nadciśnienie a cukrzyca

Udostępnij

W 2017 roku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało wytyczne co do docelowych wartości ciśnienia tętniczego jakie powinne być osiągane u osób chorych na cukrzycę. Wytyczne zostały opracowane na podstawie najnowszych dostępnych badań, przeglądu systematycznego oraz metanaliz i wynoszą poniżej 130/80 mm Hg. Jednym z powikłań cukrzycowych są choroby układu sercowo-naczyniowego. Szybka diagnoza, wprowadzenie farmakoterapii redukując ryzyko w/w powikłań krążeniowych to najważniejsze cele w leczeniu. Poprzez obniżenie i stałe kontrolowanie wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, można znacząco obniżyć w przyszłości występowanie zaburzeń sercowo-krążeniowych. Dlatego u diabetyków rekomenduje się wprowadzanie farmakoterapii gdy wartość ciśnienia tętniczego wynosi powyżej 140/90 mm Hg.

 Pomiar ciśnienia tętniczego powinno być stałą czynnością podczas każdej wizyty lekarskiej. Zwraca się uwagę aby badanie robione było także w pozycji stojącej. Ma to na celu ocenę tzw hipotonii ortostatycznej. Jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10 mmHg po 3 minutach od pionizacji. W sytuacji przekroczenia wartości skurczowego ciśnienia tętniczego powyżej 140 mm Hg lub rozkurczowego powyżej 90 mm Hg pomiar należy powtórzyć w gabinecie innego dnia. Dodatkowo zaleca się kontrolę ciśnienia poza gabinetem lekarskim. Jeśli kolejne (powtórne) badanie potwierdzi wcześniejsze podwyższone wartości ciśnienia tętniczego - potwierdza to rozpoznanie nadciśnienia tętniczego.

 Oczywiście osoby z rozpoznanym nadciśnieniem muszą prowadzić samokontrolę w warunkach domowych. Warto pamiętać że u chorych na cukrzycę  bardzo często występuje nadciśnienie nocne, oraz tzw nadciśnienie maskowane. Stwierdza się je wówczas gdy wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim są niższe niż w domu. Aby rozwieść wszelkie wątpliwości co do rzetelności pomiarów, stosuje się 24-godzinne, ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia za pomocą holtera, przypiętego do pacjenta całą dobę. Podczas tego badania zaleca się wykonywania dodatkowych pomiarów w warunkach domowych przy pomocy własnych aparatów. Dzięki temu porównując wyniki i godziny badania można określić najbardziej prawidłowe dane, które są punktem wyjścia do dalszej terapii.

Na podstawie Diabetologia Praktyczna 2018 za zgodą viamedica.pl