kontroluj cukrzycę z nami
A A A

W najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadza kolejne korzystne zmiany dla osób chorych na cukrzycę. To kolejny krok w realizacji propozycji rozwiązań zgłaszanych przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

 Chodzi o wydłużenie refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych oraz zwiększenie ich dostępności poprzez możliwość wypisywania kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę.

  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zakłada poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o pacjentów powyżej 26 roku życia, przy wskazaniach medycznych leczenie cukrzycy typu I przy użyciu pompy insulinowej – z 30% udziałem własnym świadczeniobiorcy w limicie ceny.

 Oznacza to, że pacjenci leczeni pompą po 26 roku życia będą mogli nabyć zestawy infuzyjne z 30 % odpłatnością, czyli przy obecnym limicie refundacji – 300 PLN za co najmniej 10 sztuk, zapłacą 90 PLN.

Pozostałe warunki nabywania zestawów infuzyjnych pozostają bez zmian, tj. osoby do 26 roku życia oraz kobiety ciężarne maja prawo do refundacji bez dopłat do 300 PLN na miesiąc.

Dodatkowym ułatwieniem wprowadzonym w celu zwiększenia dostępności zestawów dla pacjentów jest rozszerzenie grona osób, które mogą wypisać zlecenie. Oprócz lekarzy będą mogły to zrobić również pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie to możliwe tylko w przypadku kontynuacji leczenia. Pielęgniarce przysługuje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie wydawane comiesięcznie zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesięcy.

Zlecenie może podpisać:

u osób do 26 r.ż. – diabetolog, pediatra, endokrynolog w kazdym momencie oraz pielegniarka lub położna przy kontynuacji leczenia
u osób powyżej 26 r.ż. – diabetolog, endokrynolog, internista w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia
u kobiet ciężarnych - diabetolog, ginekolog, endokrynolog w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia

Projekt obecnie został przekazany do konsultacji społecznych i ma wejść w życie od 1 stycznia 2014 roku.