kontroluj cukrzycę z nami
A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

HIPERTALENT - to ogólnopolski program stypendialny dla diabetyków realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach. 

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla osób chorych na cukrzycę typu 1, którzy aktywnie realizują swoje pasje i uzdolnienia pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą. 

Stypendium może otrzymać osoba chora na cukrzycę typu 1, która udokumentuje aktywne realizowanie swoich pasji i uzdolnień oraz osiągnięcia w tym zakresie.

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w biurze towarzystwa. Kontakt 32 33133 49

 

 

 

Aby zgłosić się do Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego HIPERTALENT:

1. zapoznaj się z Regulaminem 
2. wypełnij Wniosek 
3. wyślij wypełniony Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i potwierdzeniem choroby np. kopią orzeczenia o niepełnosprawności czy wypisem ze szpitala lub poradni.

Wniosek i regulamin dostępny na www.mojacukrzyca.pl

Zgłoszenia na udostępnionych formularzach prosimy przesyłać do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice.

Dodatkowo formularz zgłoszeniowy musi zawierać załączniki w formach: grafika, film, zdjęcie, nagranie, rysunek itp. Bez wspomnianych załączników wniosek nie będzie rozpatrywany.

POWODZENIA!

data-matched-content-rows-num="3"      data-matched-content-columns-num="3"